مثلث‌ طلایی‌ اکوتوریسم‌ اصفهان‌

آب‌ملخ‌ و تخت‌سلیمان‌ سمیرم‌ در مجاورت‌ رودخانه‌ ماربرکه‌ یکی‌ از زیباترین‌ پدیده‌های‌ طبیعی‌ استان‌ اصفهان‌ را رقم‌ زده‌ است‌.
شهرستان‌ سمیرم‌ در ۱۶۵ کیلومتری‌ جنوب‌ شهر اصفهان‌ بین‌ ۳۰ درجه‌ و ۴۳ دقیقه‌ تا ۳۱ درجه‌ و ۵۱ دقیقه‌ عرض‌ شمالی‌ و ۵۱ درجه‌ و ۱۷ دقیقه‌ تا ۵۱ درجه‌ و ۵۷ دقیقه‌ طول‌ شرقی‌ با مساحتی‌ حدود ۵۲۲۴ کیلومترمربع‌ و جمعیتی‌ حدود ۸۵۱۹۰ نفر واقع‌ شده‌ است‌. میانگین‌ ارتفاع‌ آن‌ ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ متر از سطح‌ دریا بوده‌ و اکثر مناطق‌ شهرستان‌ دارای‌ آب‌ و هوای‌ کوهستانی‌ با زمستان‌های‌ سرد و پربرف‌ و تابستان‌های‌ معتدل‌ و خشک‌ است‌. موقعیت‌ جغرافیایی‌ و کوهستانی‌ بودن‌ منطقه‌ موجب‌ ریزش‌های‌ جوی‌ فراوانی‌ در این‌ نقطه‌ از استان‌ می‌شود که‌ در نتیجه‌ آن‌ رویش‌ مختلف‌ مرتعی‌ و در برخی‌ مناطق‌ درختان‌ جنگلی‌ است‌. آب‌ ملخ‌ در ۶۰ کیلومتری‌ جنوب‌ غرب‌ شهرستان‌ سمیرم‌ در روستای‌ آب‌ ملخ‌ و تخت‌ سلیمان‌ در ۲ کیلومتری‌ آب‌ ملخ‌ واقع‌ شده‌ است‌.
از جمله‌ این‌ مناطق‌ می‌توان‌ به‌ رودخانه‌ پر آب‌ مار برکه‌ اشاره‌ کرد که‌ به‌ صورت‌ نواری‌ در شمال‌ رشته‌کوه‌ مرتفع‌ دنا امتداد دارد و از هر گوشه‌ و کنار آن‌ چشمه‌سارهای‌ زیادی‌ جاری‌ است‌ و جلوه‌یی‌ خاص‌ به‌ طبیعت‌ منطقه‌ داده‌ است‌ و همچنین‌ به‌ آبشار معروف‌ سمیرم‌، آب‌ ملخ‌، تخت‌ سلیمان‌ و ... اشاره‌ کرد.
در این‌ مقاله‌ سعی‌ شده‌ که‌ طبیعت‌ خاص‌ آب‌ ملخ‌ و اثرطبیعی‌ و منحصر به‌ فرد تخت‌ سلیمان‌ که‌ در اثر پدیده‌ ژئومورفلوژیکی‌ به‌ وجود آمده‌ است‌، معرفی‌ می‌شود.
● وجه‌ تسمیه‌ آب‌ ملخ‌ و تخت‌ سلیمان‌
مشهورترین‌ قول‌ در نامگذاری‌ آب‌ ملخ‌ بر این‌ است‌ که‌ در زمان‌ قدیم‌ هنگامی‌ که‌ ملخ‌ها به‌ کشتزارها و اراضی‌ زراعی‌ حمله‌ می‌کردند، روستاییان‌ به‌ منظور حفظ‌ مزرعه‌ از آسیب‌ ملخ‌ها مقداری‌ از آب‌ چشمه‌ را در ظرفی‌ ریخته‌ و در مزرعه‌ می‌گذاشتند و معتقد بودند که‌ ملخ‌ها با وجود این‌ آب‌ پراکنده‌ خواهند شد. در مورد تخت‌ سلیمان‌ نیز اعتقاد بر این‌ است‌ که‌ حضرت‌ سلیمان‌ پیامبر از این‌ منطقه‌ عبور کرده‌ و مدتی‌ را نیز در آنجا به‌ استراحت‌ پرداخته‌ است.

شرکت نصف جهان در سال 1378 در عرصه فن آوری اطلاعات شروع به فعالیت نموده است. تا کنون با انجام پروژه های مختلف در زمینه های گوناگون سابقه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است. مهمترین استراتژی این شرکت کسب رضایت حداکثری مشتریان عزیز بوده که در این راستا به توفیقات فراوانی دست یافته ایم.