معرفی :
مهدی مصور الملک

مصور الملک، مهدی ( ملیت: ایرانی قرن:13) (ز 1322 ق)، نقاش. ملقب به مصورالملك. وى در آبرنگ و سیاه قلم و نقوش رنگ روغنى مهارت داشت و شبیه‏سازى و چهره‏پردازى را خوب مى‏دانست. میرزا مهدى مورد توجه ناصرالدین شاه بود و در زمان مظفرالدین شاه نیز لقب مصورالملكى یافت و حتى زمان سلطنت محمدعلى شاه را نیز درك كرد. او مصور تصاویر روزنامه‏ى «شرافت» بود كه به سیاه قلم و هاشور ماهرانه ترسیم مى‏كرد. از شاگردان مصورالملك، محمدناصر خان ظهیرالسلطان است كه به خان خانان معروف بوده است. از آثار وى: تصویر رنگ روغنى میرزا على‏اصغر خان اتابك كه در سنین جوانى است، با: «رقم كمترین مهدى 1297»؛ منظره‏ى دكان كله پاچه‏اى، در رنگ روغن، با رقم: «خانه‏زاد مهدى نقاشباشى 1309»؛ تصویر رنگ روغنى كیمیاگران كه در كنار آنها وسایل كیمیاگرى دیده مى‏شود، با رقم: «مهدى 1311»؛ تصویر یك شخصیت قاجارى كه كلاه پوست بره‏اى به سر نهاده، با رقم: «راقمه مهدى مصورالملك 1322». در «احوال و آثار نقاشان» چند اثر دیگر از وى آمده است. 
برگرفته از کتاب: اثرآفرینان (جلد اول-ششم)شرکت نصف جهان در سال 1378 در عرصه فن آوری اطلاعات شروع به فعالیت نموده است. تا کنون با انجام پروژه های مختلف در زمینه های گوناگون سابقه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است. مهمترین استراتژی این شرکت کسب رضایت حداکثری مشتریان عزیز بوده که در این راستا به توفیقات فراوانی دست یافته ایم.