معرفی :
رجبعلی گلزار

از اساتيد فن شعر و ادب و شاعر معروف اصفهاني و صاحب ديوان اشعار است. در مطلع ديوان اشعارش اين شعر نوشته شده است. مرتب كردم اين ديوان به نام احمد و آلش مگر خواننده روزي به خير از من كند يادي در اين ديوان كه گلزاري است گلزار از گل آكنده اميد است از دعاي خير نيكان در صف محشر كه تا گردد شفاعت خواه در روز شمار از من مگر آيندگان گيرند وقتي اعتبار از من فكندم عكسي از خود تا بماند يادگار از من بشويد گرد عصيان ابر لطف كردگار از من بر روي سنگ قبرش غزلي با مطلع ذيل حك شده است: چو بلبل اين همه افغان و آه از آن دارم كه مرغ قدسم و در خاك آشيان دارم وي در سال 1366هـ .ق فوت نمودند و او را در تكيه اي كه بعدها به نام خودش معروف شد دفن كردند.شرکت نصف جهان در سال 1378 در عرصه فن آوری اطلاعات شروع به فعالیت نموده است. تا کنون با انجام پروژه های مختلف در زمینه های گوناگون سابقه درخشانی را از خود بر جای گذاشته است. مهمترین استراتژی این شرکت کسب رضایت حداکثری مشتریان عزیز بوده که در این راستا به توفیقات فراوانی دست یافته ایم.